Solo fabriken - byggeår 1929-31.

Solo og havnen - 1972

Solo - kort før nedrivningen
Relief af Solo-buen.

Solofabriken A/S er en af Sønderborgs ældste store arbejdspladser og helt siden konsul P. Knarhøj startede fabrikationen af sin "PE-KA-Margarine" kunnet leve op til de krav, som forbrugerne til enhver tid stiller til et spiseprodukt. Ligeledes har man kunnet opfylde de stadig strenger hygiejniske krav som sundhedsmyndighederne stiller for at kunne godkende produktionsstedet.

Fra at være en decideret margarineproducerende virksomhed blev der også fremstillet Marmelade, supper, og færdige middagsretter. Gang på gang har fabriken måttet udvides, så grundareal og bygningernes antal og rumfang har opslugt mange omkringliggende bygninger, hoteller, gæstgiverier, beboelseshuse, en gade og flere småvirksomheder. Fra det lavere liggende havnekvarter er man kravlet op ad skrænten til Bjerggade, hvor mulige kommende udvidelser vil gøre yderligere indhug i Sønderborgs ældre kvarter, en udvikling, som P. Knarhøj ikke i sin vildeste fantasi havde tænkt mulig. 

Solofabrikken i Sønderborg producerede fra 1888 til 1998 margarine af høj kvalitet. Knarhøjs margarinefabrik blev i 1919 solgt til margarinefabrikken Bona A/S  i København, der var ejet af det hollandske selskab van den Bergh. Den blev i 1930'erne overtaget af hollandske Unilever og blev den ene centrale aktør i Margarinekrigen, hvor Alfa var konkurrenten.

Fabrikken blev grundlagt 1888 i Sønderborg, der på det tidspunkt var under preussisk herredømme. Da Kong Christian den X's Bro blev indviet i 1930, blev der lavet en afstikker til godsbanen på Alssiden, der bl.a. forsynede Solofabrikken.

Begyndende i 1929 blev konkurrencen gradvist skærpet, idet hollandske virksomheders opkøb af danske fabrikker resulterede i kraftige prisfald og en stigende konkurrence. Disse konkurrenter blev efterhånden samlet i firmaet Unilever. Modsvaret på den udenlandske konkurrence blev en fælles prispolitik og regulering, der blev indgået som en tiårig aftale 1931 mellem de tre store danskejede margarineproducenter, Alfa, Solo og Otto Mønsted A/S. Alfa fik tildelt 25% af markedet.

Men Solofabrikken blev i 1930'erne overtaget af Unilever og blev sammen med Korsør Margarinefabrik firmaets danske bastioner. I 1947 blev der via firmaet A/S Margarine-Compagniet etableret et kartelsamarbejde mellem Alfa, Solo (nu overtaget af Unilever) og Otto Mønsted. Ifølge aftalen skulle samarbejdet vare i 25 år. Samtidig blev Otto Mønsteds OMA-navn fælles varemærke. Senere gled Solo-navnet helt ud og margarinekrigen fortsatte mellem Unilever og Alfa.

 Produktionen og sidste dag på Solo var den 18 december 1998

Solofabrikken blev omkring 2002 jævnet med jorden, og der blev bygget boliger på stedet. Det var et stykke sønderjysk erhvervshistorie, der forsvandt.

Kilde: Sønderborg i aktivitet, Wikipedia