Detlefsen & Steins jernstøberi blev grundlagt af købmand, sæbesyder og træhandler J.A. Detlefsen og købmand Berthold Stein Jr. 

Fabrikken blev placeret i førstnævntes købmandsgård i Perlegade 56, der blev udbygget med egentlige fabriksbygninger. Men året efter trak Detlefsen sig ud af firmaet, og i stedet kom jernstøber Carl Vilh. Meyland ind, og dets navn var herefter Stein & Meyland, også efter Meylands død i 1877. Stein fortsatte som eneejer indtil 1907, hvor virksomheden overtoges af ingeniørerne Richard Sidney Almer og Friedrich Waldemar Hasselmann.

Støberiets produkter var især maskiner til teglværksindustrien, og sikkert betød denne underleverandørstatus til Nordslesvigs eneste industri af format, at medarbejdertallet efter et fald fra omkring 40 i midten af 1870'erne til lidt over 20 omkring 1885 kunne holdes konstant omkring de 25 indtil 1914. Desuden producerede Stein & Meyland dampmaskiner og landbrugsmaskiner til det nære marked. 

I 1947 måtte virksomheden efter påbud fra sundhedskommissionen flyttes fra Løngang til Bülowsvej på Sundevedsiden.

Beskæftigelsen er omkring 50 personer, og den årlige omsætning ligger på 2,4 mill. kr. hvoraf halvdelen går til eksport. Stein & Meylands Eftf. er altså en produktionsvirksomhed, som har formået at tilpasse sig ændrede krav og andre forhold end de, som var gældende ved starten i 1857.

Kilde: Sønderjyske årbøger 1987

Jærnstøberi og Maskinfabrik

En meget betydelig Fabriksvirksomhed på Hovedgaden i Sønderborg er paa Grund at Gjenforeningen at faa til Kjøbs, da Indehaveren ikke ønsker at bo i Danmark.
Virksomheden, der har været dreven i en meget lang Aarrække, er langt den største i Byen og beskæftiger 45 Mand. Det samlede Byg— ningskomplex strækker sig over et Areal paa ea. 1/3 Td. Land med Facade til Byens 2 Hovedgader.
Forbygningen ligger ud til Hovedgaden og er meget herskabelig og smukt bygget i 2 Etager. Den indeholder stor Butik og Udstillingslokale i Stuen samt 2 Kontorer. Fabrikantens Privatbolig ligger paa 1. Sal og bestaar at en herskabelig Lejlighed med Centralvarme, Gas, Vand, Badeværelse og smukke Kaminer. Endvidere indeholder Forbygningen 3 moderne Lejligheder, der kan give 2000 Kr. 1 Lejeindtægt.
Fabriksbygningerne, der er til Dels nyopførte 1 1911, strækker sig fra Forbygningen ud til Byens næstbedste Gade, hvorfra der ogsaa er Indgang til Fabriken. Komplexet indeholder et stort Støberi, Maskinværksted, Smedie med 2 Ild, komplet Snedkeri, komplet Modelsamling m.m. I Salget medfølger alt Værktøj, Inventar og Ma— skiner, hvoraf fremhæves Lokomobil fra 1918, Boremaskiner, Høvlemaskine og Slibemaskine, Svejseanlæg, Drejebænke, alt af Forme, Model— samling, godt Kontorinventar med Borde, Stole, amerikanske Skabe, Jærnpengeskab m. v.
Fabriken giver et meget betydeligt Nettoudbytte.
Hele Komplexet kan kjøbes for 185,000 Kr, og en respektabel og dygtig Mand kan nøjes med en mindre Udbetaling.
Billet. mrkt. "Fabrik 15502" modtager »JvIlandsposten's Kontor.