Sonderburger Mech. Netzfabrik i Jernbanegade, (tv. i billedet)

Sønderborg netfabrik blev grundlagt i 1878 af manufakturhandler M.L. Utzon.

Fabrikken blev i indrettet i de bygninger, som har stået på det sted i Jernbanegade, hvor købmand Sisseck nu har opført sit store kompleks. Det begyndte meget småt med fabrikation af fiskenet, men blev hurtigt udvidet. Allerede i 1880 havde fabrikken ialt 7 maskiner og beskæftigede henved en halv snes mand. 

Da foretagendet stadig var i udvikling, byggede man en fabriksbygning ved enden af Finsensgade. Her blev netfabrikken indrettet i 1908 og påbegyndte virksomheden i 1909. 

Man havde da anskaffet forskellige nye maskiner og havde indrettet korkskæreri. Lige før 1. verdenskrig beskæftigede fabrikken op imod 38 mand foruden et ret stort kontorpersonale, men da fabrikationen gik stærkt tilbage under krigen, blev fabrikken solgt til et Dresdner-firma, som førte den videre gennem de sidste fire krigsår. 

I 1920 solgte Dresdner-firmaet bygningerne til kamgarnsspinderiets nuværende ejere.

 

Kamgarnspinderiet

 

Hvad var Utzons Netfabrik for noget?
Chr. Paulsen
Ja, hvad var Netfabriken for noget? Sådan har nogle medborgere spurgt mig, når de et eller andet sted har læst om slig fabrik. Dertil kan jeg svare, at Utzon var en manufakturhandler i Perlegade, som i tyusk tid startede en fiskenetfabrik omtrent hvor nu Nørgaards Textilmagasin ligger.
Utzon fik en så god succes med denne netfabrikation, at han ude ved Finsensgade byggede sit eget hus, hvor der ret snart blev brug for ca. 37 medarbejdere.
Nå, udviklingen gik efter en årrække den vej, hønsene skraber, bygningerne blev solgt til den stærkt ekspanderende Kamgarnfabrik, og fremstillingen af af fiskenet kunne klares i det første danske forsamlingshus, som i mellemtiden var forvandlet til det nu også hjemfarne Kino-Palæet. Det var på dennes scene, at netfabrikationen drog sit sidste suk.
Sønderborg i forvandlingens tegn III