Af kirkens historie

Den første etape. 1957

Der er blevet bygget mange nye boliger i Sønderborg i de seneste år. Private parcelhuse, store boligblokke, - ejerboliger og udlejningsejendomme.

Sådan har det også været før, f. eks. efter både Den Første Verdenskrig og Den Anden Verdenskrig.

Fordi der kun var én kirke i byen, syntes folk efterhånden, at der var for lidt plads i den ene kirke til så mange mennesker. Sønderborg voksede og voksede, og det herude kaldte man for "Nystaden". Og Nystadens folk ville gerne have en kirke selv.

Men - Hvis man skulle have en kirke mere i byen, skulle man selv samle mange penge sammen. Rigtig mange.

Alligevel gik man i gang. Det tog mange år at samle sammen, og mange mennesker over hele landet interesserede sig for projektet. Der blev solgt "aktier" i kirken, så rundt omkring i mange hjem ligger der små dokumenter, der viser at man har støttet kirkebyggeriet. 

Der blev afholdt en konkurrence, hvor forskellige arkitekter indsendte forslag til hvordan de syntes, den nye kirke skulle se ud. 

Den ide som til sidst blev valgt, kom  fra en arkitekt, hvis far havde tegnet Fredens Kirke i Odense og senere Grundtvigskirken i København.