1. Det oprindelige Sct. Jørgens Hospital
2. Sct. Jørgens Hospitalet på Kirke Allé

Det oprindelige

Den senmiddelalderlige hospitalsbygning blev nedrevet i forbindelse med opførelsen af Christian X's Bro.

Bygningen var opført af munkesten og blev i 1859 overladt til kommunen, der købte den i 1881.

Huset blev restaureret og indrettet som sygehus med 20 senge. Standard var dog så ringe, at byens velstående kredse foretrak at lade deres syge behandle i Flensborg eller Kiel.

Debat om nedrivningen Sct. Jørgens Hospitalet:

Social-Demokraten

5. juli 1930.

Det gamle kloster i Sønderborg

På mit skrivebord ligger der en skrivelse fra "Foreningen til gamle bygningers bevaring", hvori foreningen tilsiger KFUK sin støtte til restaurering af den gamle bygning, dersom den kan stilles til rådighed for ungdomsarbejdet.

KFUK har allerede et lille byggefond og kan vente støtte fra flere sider, om den kan få brugsret over det gamle hus.

Restaureret på dette måde vil det blive en seværdighed for byen og et værdifuldt minde om gamle tider.

Brugt som hjemsted for unge piger, som ikke har deres hjem her i byen, men en fabrik eller et kontor at arbejde på, eller et lille pigeværelse at opholde sig i, vil dt få en god og samfundsnyttig anvendelse.

For den gamle kønne kirkeplads nord for kirken yder det læ, især nu, da der er bleven lukket op for sydvesten-vinden.

De unge mænd har for nogle år siden fået deres eget hus, men de unge kvinder har ikke midler nok til at købe hus og forrente gæld.

Moin det dog ikke var på sin plads at overveje den sag endnu en gang og så - give de unge et godt hjem.

Sønderborg den 5. juli 1930

T. Biering.

- - - 

- Vi synes ærlig talt, at det nu er på tide at høre op med den evige sang om bevarelsen af det gamle kloster. Det ser så utiltalende ud, når et mindretal på denne måde vedblliver at forsøge at sætte sin vilje igennem over for flertallet.

Den gamle bygning er grim og ligger tillige i vejen for en smuk og praktisk forbindelse mellem Jomfrustien og den nye bro.

Kristelig forening for unge kvinder kan sikkert ligeså billigt få sig bedre lokaler andre steder i byen.

M.P.

- - - 

25. september 1930:

Det gamle kloster.

Nedrivningen af det gamle kloster er snart tilendebragt og byen vil dermed være et stridens æble fattigere.

Kirke Allé

I midten af 1800-tallet tiltog direktionen overvejelser angående middelalderhospitalets bygningsmæssinge tilstand. Det var opfattelsen, at den ikke mere svarede til tidens behov og var i dårlig stand. Problemet blev gentagne gange sat på dagsordenen, og overbevisningen om, at det mest hensigtsmæssige ville være opførelsen af en ny hospitalsbygning, voksede. På et møde den 15. januar 1853 fastslog direktionen derfor endnu engang, at den gamle bygning ikke egende sig til repartion. Man ville derfor lade et overslag over den ny hospitalsbygning udarbejde.

Der hengik dog endnu to år, før der blev truffet endelig beslutning om, "at overdrage til stadsbygmester Winstrup I Flensborg at udarbejde tegning og overslag til en ny hospitalsbygning".

Ibrugtagningen af den nye hospitalsbygning blev markeret den 15. juni 1858.

Eftertiden har været hård ved byggeriet og blev således karakteriseret som "en mørk og ikke særlig køn bygning", "en gammel kasse" m.v. Beklagelserne var derfor få og lavmælte, da bygningen Kirke Allé i 1973 blev jævnet med jorden i forbindelse med en planlagt vejgennembrydning.

Ringgade 173

Det nye St. Jørgens Hospital på Ringgade 174 rummer pensionistboliger for ældre kvinder. Det blev taget i brug i begyndelsen af januar 1973, medens den offentlige indvielse først kunne finde sted den 22. November samme år. 

I vor tid kan institutionens mere end 700 år gamle navn "Hospital" give anledning til misforståelser. St. Jørgens Hospital er intet sygehus men rammen om 37 kvindelige beboeres liv i moderne selvstændige boliger.