Sct. Pauls Kirke - Sønderborgs katolske kirke

Det store bygningskompleks ved siden af den nuværende kirke blev opført i mellemkrigstiden. Husets rummede ud over præstebolig og lejligheder et kapel, som dannede rammen om det katolske menighedsliv i Alssundområdet, indtil den nuværende kirke stod færdig i 1997. 

Resultatet blev den nuværende Skt. Pauls Kirke med 100 faste siddepladser og mulighed for endnu flere ved særlige lejligheder. 

Udkastet til kirken skyldes i høj grad daværende sognepræst Poul Clausen, som også har tegnet alter, døbefont og læsepult, der som det øvrige inventar er udført i lyst bøgetræ.