For at få marinestationen til Søndeborg - i konkurrence med Aabenraa - måtte bystyret bl.a. love at pontonbroens gennemsejling   blev udvidet til 87 meter samt at åbningen skulle ske ved maskinkraft. 

Der skulle fremskaffes officersboliger, vandværket skulle udvides og der skulle opføres en overrealschule. 

Helgolandgade og Jomfrustien var et resultat af den øgede tilgang af indbyggere. På Jomfrustien boede officererne og i Helgolandsgade (Prinz Heinrich Strasse)  befalingsmændene.

Efter genforeningen blev marinestationen til dansk kaserne.

Fra 1942 til 45 var kasernen atter på tyske hænder.

I 2013 blev det besluttet af nedlægge kasernen og flytte befalingsmandsskolen til Varde.

Kasernen lukkede 4. April 2014