I 1919 havde Røde Kors og "Sønderjyske Fond" villet i et samarbejde skabe bedre forhold for krigsinvalider. I 1920 blev den nordlige del af marinestationen, nu Skolekasernen, hovedistandsat og indrettet til et nyt formål, en skole og behandlingssted for krigsinvalider. Bygningen blev indrettet med operationsstue, røgten, sygestuer, laboratorium og proteseværksted. På loftet, og senere i nogle barakker ved siden af bygningen, blev der indrettet optræningsværksteder. Her blev der uddannet snedkere, sadelmagere, skomagere og en række andre håndværk. For visse fag var der praktikperioder i selve byen for blandt andet gartner, glarmester og barbere. Efter endt uddannelse skulle der aflægges svendeprøve med bedømmelse. Krigsinvalide skolen havde tjent sit formål og lukkede i maj 1925.