I tiden 1969-72 gennemførtes en række om- og nybygninger på kasernen for at tilpasse sig de mere moderne tider. Skolen ændrede nu navn til "Sergentskolen i Sønderborg". Undervisnings-faciliteterne blev moderniseret i 1974-75 for at følge med de stadig udviklende krav på det pædagogiske område. Skolen havde i 1976 en indkvarteringskapacitet der var for lille, så der måtte bygges en 3 etagers bygning i den nordlige del af kasernen, udelukkende til indkvartering af eleverne.

Som følge af forsvarsforliget i 1989 blev det besluttet at flytte sergentskolen til Odense og lukke Sønderborg kaserne. Men et er et stykke papir med et forlig på, et andet er virkeligheden. Sønderborg og omegn rejste sig i protest og i modsætning til tidligere "overgreb" på byen, var dette ikke en fremmed magt der var stor og farlig, men sønderborgenserens egen regering der bragte sindene i kog. Den første protest fik efterhånden mere karakter af et direkte parlamentarisk "modangreb". Lokal politikere på tværs af parti farve stod sammen, bakket op af lokalbefolkningen, hjulpet af interesseorganisationer både i Sønderborg og Odense. Kampen skulle vare i 6 år og i forbindelse med forsvarsforliget i 1995 fik Sønderborg lov til at beholde sin sergentskole.

I 1996 opsættes en plade på kasernens sydlige bygning med orderne "For ret at byde, lær først at lyde". Denne læresætning eller motto er hentet fra Kronborg hvor, som tidligere nævnt, en del af sergentuddannelsen foregik. I 1996 var det netop 30 år siden uddannelserne blev samlet i Sønderborg.

I 1997 ændrede skolen navn som følge af forsvarsforliget til "Hærens Sergentskole", og skolens hovedbygninger fik nye "gamle" navne. I 1998 fik skolen udvidet sin indkvarterings kapacitet med yderligere en bygning i forlængelse af den nordligste liggende bygning. I forlængelse af nybyggeriet renoveres indkvarteringsforholdene næsten over alt på skolen. Auditorierne renoveres ligeledes og bliver udstyret med ny undervisningsteknologi.