Olfert Fishers ankomst til Sønderborg den 5. maj 1920

I forbindelse med at Sønderjylland igen havde mulighed for at komme under dansk flag, skulle der selvfølgelig også være danske soldater i området. Sønderjysk kommando blev sammensat til formålet og bestod af en sammensat styrke fra alle de 30 infanteribataljoner i resten af landet. Styrken blev samlet på Fyn og kun soldater med gode soldater papirer kunne komme i betragtning i kommandoet. Den bataljon der skulle til Sønderborg blev udskibet fra Assens den 5. maj 1920 i "Olfert Fischer". Tusinde af sønderborgere var mødt op på kajen for at modtage soldaterne. Marinestationen skulle nu være kaserne. De franske alpejægere havde taget opstilling i kasernegården for at modtage de danske soldater. Kasernen var i noget sørgelig forfatning da Sønderjyske Kommando overtog den sydlige bygning, der i den grad trængte til en "kærlig hånd". Efter at soldaterne var blevet indkvarteret, fik de fri til at gå ud og hilse på de forventningsfulde borgere.