I 1947 ankom der et stort antal kister til kasernen, med de jordiske rester af omkomne fra tyske koncentrationslejre. Fra Sønderborg førtes kisterne til de respektive kirkegårde landet over.

Året 1959 indledtes forhandlinger mellem Forsvaret og Sønderborg Kommune om kommunes overtagelse af de militære øvelsesområder, med blandt andet skydebane, der lå syd for byen. Der udover skulle der også tales om et nyt øvelsesområde til kasernen nord for byen og dette indebar en ekspropriation af en del gårde. Denne plan blev en realitet i 1963 og området er den dag i dag kasernens øvelsesplads. Medens dette stod på skiftede skolen navn i 1961 til "Infanteriets Befalingsmandsskole - Sønderborg". Bindestregen og bynavnet tilkendegav at der også foregik sergentuddannelse i Kronborg. Dette blev dog ændret i 1966 da man sammenlagde sergentuddannelserne i Sønderborg. Skolen foretog igen et mindre navneskifte, hvor bindestregen og bynavnet blev fjernet, så skolen slet og ret kom til at hedde "Infanteriets Befalingsmandsskole".