Mindesten over henrettede modstandsfolk

Denne mindesten er rejst i 1970 - i 25-året for Danmarks befrielse på det sted, hvor man i dagene 11.-14. maj 1945 fandt ligene af fem danske modstandsfolk, der var blevet dræbt af den tyske besættelsesmagt 1944-45.

Området var dengang ikke tilgængeligt for offentligheden, da der her var militær skydebane. Ligene af de dræbte kunne derfor uset skaffes af vejen her. De fem modstandsfolk havde deltaget i forskellige aktioner mod besættelsesmagten.

Ekspedient Anker Hansen blev dræbt 10.2.1944 under ildkamp i Kollund

Landmand Karl Marius Laursen blev dræbt 10.2.1944 under ildkamp i Kollund

Fængselsbetjent Svend Holm døde på Sønderborg Sygehus 30.3. 1945 efter at vlre blevet afhørt og tortureret af Gestapo.

Snedkersvend Svend Aage Hansen blev dræbt 2.4.1945 under ildkamp i forbindelse med skibssabotage på Sønderborg Havn.

Politibetjent Peter Theodor Madsen blev dræbt 2.4.1945 under ildkamp i forbindelse med skibssabotage på Sønderborg Havn.

Efter befrielsen i 1945 blev deres lig gravet op og begravet i indviet jor. De fire førstnævnte blev gravlagt på kirkegården ved Christianskirken i Sønderborg, hvor deres grave er fredede. Peter Theodor Madsen er begravet på Damager Kirkegård i Haderslev.

På en husmur på østsiden af Sønderborg Havn og ved Strandhotellet i Kollund er der opsat mindetavler over disse mænd. Andre mindetavler over faldne modstandsfolk i Sønderborg findes på Politigården, i Sønderborg Roklub, på Sønderborg Statsskole og på Sct. Jørgens Skole.

På kirkegården ved Christianskirke er der sammen med gravene for modstandsfolkene også mindesten for fire grænsegendarmer, der døde i tyske koncentrationslejre.