Beliggenhed

Den vandrige kilde ved Havbogade neden for Jomfrustien havde en så fortræffelig vandkvalitet, at også omegnens beboere hentede vand der til kogning. 

Kilden var leverandør af vand til den vandkunst dronning Dorothea lod anlægge ved slottet, da hun tilbragte sinde sidste år i Sønderborg

Der knytter sig flere skrøner til kilden. Bl.a. at alle børn, der fødtesi Havbogade og deromkring, ikke kom med storken, men blev halet op af Hønekilden, "som di lo å svam i". 

En lidt mere uhyggeig skrøne siger, at den ung pige helligtrekongersaften gik hen til brønden og kiggede ned i vandet for at se, hvam der skulle være hendes tilkommende mand. Men i stedet for en mand så hun sit eget ligklædte billede i vandet. De betroede hun en veninde. 

Angsten drev hende samme aften ud i mørket, og næste dag fandt man hendes lig i havnen.

Kilde: Alsiske Stednavne
Vandkunsten ved Hønekilden.

Det er den lokale kunstner, Vibeke Fonnesberg, der i samarbejde med kommunens tidligere borgmester og nuværende Kunstfond-formand, A.P. Hansen, der har skabt vandkunsten foran den gamle Hønekilde.

Vandkunsten blev indviet den 17. august 2016.

Den buede markering viser forløbet af jernbanen fra broen og ned til havnen hen over pladsen.

Kassen symboliserer en togvogn.

Luftfoto 2010 - banens forløb over pladsen.

Samme 2017