Beliggenhed

»E Hønkild'« ved »e Hønkildstrap« der forbinder Jomfrustien med Havbogade, havde før det bedste Vand i Sønderborg. Skulde der koges Kaal eller Ærter, hentede man Vandet dertil fra »Hønekilden«. Denne Kilde var en Del af den Vandkunst, Dronning Dorothea lod anlægge, da hun tilbragte sine sidste Aar paa Enkesædet Sønderborg.
»E Hønkild'« havde dog i gamle Dage stor Betydning. Alle Smaabørn, der fødtes i Havbogade eller nærmeste Omegn, blev nemlig halet op fra Kilden. — Enkefru Larsen, Sønderborg, fortæller (1924) at hun som Barn — omkring 1845 — sammen med andre Smaapiger ofte har staaet skjult bag Træerne i Kildens Nærhed, for at se naar de smaa Børn blev hentet. Men det lykkedes aldrig.
Men der er ogsaa sket uhyggelige Ting her. Der fortælles, at en ung Pige en Helligtrekongersaften gik hen til Brønden og kiggede i Vandet for at se, hvem hendes tilkommende Mand skulde være, og hun saa da sit eget ligklædte Billede i Vandet. Hun betroede en Veninde, hvad hun havde set, men Angsten drev hende samme Aften ud i Mørket og næste Dag fandt man hendes Lig i Vandet ved Hauschilds Plads.

Vandkunsten ved Hønekilden.

Det er den lokale kunstner, Vibeke Fonnesberg, der i samarbejde med kommunens tidligere borgmester og nuværende Kunstfond-formand, A.P. Hansen, der har skabt vandkunsten foran den gamle Hønekilde.

Vandkunsten blev indviet den 17. august 2016.

Den buede markering viser forløbet af jernbanen fra broen og ned til havnen hen over pladsen.

Kassen symboliserer en togvogn.

Luftfoto 2010 - banens forløb over pladsen.

Samme 2017