Skulpturen er den første egentlige fullbody-skulptur i Sønderborg af en tidligere borger.

Den er gjort mulig takket være Kunstfondens formand A.P. Hansen, som i forbindelse med sin 80-års fødselsdag bad gæsterne om at donere penge til skulpturen. 

Martin var klunser og kendt i gadebilledet af børn som gamle, som glædede sig, når han med en lille togfløjte meldte sin ankomst rundt i byen. 

Han døde i 1976 - fattig, men respekteret for sin visdom og venlighed.

Martin Frederik Christian Jørgensen var født i Silkeborg i 1884 og døde i Sønderborg i 1976. Martins mor døde, da Martin var knapt fem år. Faderen forlod Martin og hans to yngre søskende. Hvor de blev af vides ikke, Martin selv kom på fattiggård. 

Som ung blev han uddannet glarmester. 

I 1943 kom han til Sønderborg, og her blev han resten af sit liv – og her blev han en kendt skikkelse i gadebilledet, når han gik rundt som klunser, pustede i sin lille togfløjte, så folk kunne høre, han var på vej, og indsamlede alt muligt, som kunne omsættes til penge. Martin var både respekteret og afholdt, ikke mindst af børn, for sin venlighed og store viden.