På dette sted krydsede den polske hærfører Stefan Czarniecki og allierede styrker Alssund den 14.12.1658 og befriede Sønderborg og Als for den svenske besættelse.

Den 14. december 1658 kom prins Frederik Wilhelm sammen med ca. 5000 infanterister og artilleri. Desuden kom hærfører Stefan Czarniecki med 800 kavalerister og 4 danske marinefartøjer. På Als var der stationeret 1800 svenske soldater. Mellem kl. 7- 8 kom der i mindre både infanterister fra Sønderborg Slot (ca.2 km mod nord), men de svenske tropper havde etableret en spærring som ikke måtte overskrides. Hærfører Stefan Czarniecki tropper kom ligeledes sejlende i små både medens hestene måtte svømme uden sadeltøj ved siden af bådene. Vandtemperaturen var kun 2-4 grader og strækningen  ca. 400-500 meter. Overfarten  varede ca.10-15 minutter. Polakkerne havde drevet de svenske soldater til slottet i Sønderborg. Ganske pludselig og overraskende kom der et stort antal svenske marinefartøjer der kom i kamp med danske marineskibe under kommando af  Peter Bredal, der blev dræbt under kampene.  De danske skibe returnerede til Flensborg. De svenske skibe forsøgte at komme til slottet for bombardere de derværende soldater udenfor slottet, men  kystartilleriet på Sundeved forhindrede dette. Uventet natten mellem den 16.-17. december kom der svenske skibe og evakuerede deres soldater fra slottet. I slottet befandt sig  indespærret prins Christian Adolf med sin kone. Der var mange heste og kanoner på slottet. Den sidste og afgørende kamp fandt sted på det nordlige Als ved Nordborg.

Kort over Sønderborg og omegn september 1657. Kortet er gengivet i et svensk værk om kong Karl X Gustav's bedrifter. Blandt disse nævnes en belejring og erobring af Sønderborg i 1657, selv om det ikke var ham der personligt stod for denne krigshandling.