I slutningen af 1890'erne havde der i byen været afholdt en udstilling, hvor brugen af elektrisk lys blev demonstreret. Dette havde givet nogle privatmænd ideen til at oprette et elektricitetsværk i forbindelse med et betående fabriksanlæg. Byen nægtede imidlertid at give dem koncession, da man i bykollegierne omgikkes med planer om oprettelse af et kommunalt værk. 

Byen lod foretaget forskellige forberedende undersøgelser, bl.a. om værket kunne oprettes i forbindelse med gasværket, hvis kapacitet på dette tidspunkt ikke var fuldt udnyttet. Man har altså haft i tankerne at fremstille elektricitet ved gasfyring.

Tiden til at indføre det hvide lys i Sønderborg var dog endnu ikke moden. Inden for Handelsstandsforeningen afviste man således helt tanken om at gå over til den nye belysningsmetode. Man mente, at den ville blive for alt for dyr og næppe være effektiv. I 1902 stillede et af foreningens medlemmer endda et forslag om, at man på en liste skulle indsamle underskrifter imod indførelse af elektrisk lys i forretninger.

Tiden arbejdede dog nu for elektrificeringen. Den drivende kraft for oprettelsen af et elektricitetsværk var fabrikant Lauterbach, og det lykkedes ham omsider at få oprettet et aktieselskab med byen som medaktionær, og dette fik koncession på byens elforsyning indtil 1932 - dog med undtagelse af sporvejsdrift.  

Opførelsen af elektricitetsværketudførtes af firmaet A. Schau, og leverancen af strøm begyndte den 30. marts 1908.

Højestepriserne for leveret strøm var i koncessionen fastsat til 50 pf. pr. kilowatt til belysningsformål og til 25 pf. til kraftforbrug. Byen fik ved koncessionen endvidere forkøbsret på værket og skulle have en nærmere fastsat del af et eventuelt overskud. Allerede 1909 og 1910 kunne der indbetales 1000-1500 mk. til byens kasse.

Da man således var blevet klar over, at elektricitetsforsyningen kunne blive en god forretning for byen på linie med gas- og vandforsyningen,førtes forhandlinger med aktieselskabet om byens overtagelse af elektricitetsværket, forhandlinger, som dog i første omgang ikke førte til noget.

Kilde: Sønderborg bys historie II