Sønderborgs nye gadebelysning 1851

I 1851 fik Sønderborg ny gadebelysning. Derom melder byrådsprotokollen af 24. september 1851:

”I mødet dags dato af magistraten og deputeretkollegiet blev følgende sager behandlede:

Det besluttets i anledning af stadens gadebelysning med lygter, som skal tage sin begyndelse den 6. oktober, at

1.

der skal anstilles forsøg, dels med olie, dels med tran, som bliver at fremskaffe ved almindeligt køb, og når man har gjort erfaring om hvilket af disse er hensigtsmæssigst og kan gøre overslag over, hvor stor et kvantum der behøves til belysningen, da at anskaffe det til næste år ved offentlig licitation;

2.

der udnævnes fire mænd, som skulle passe lygterne med at tænde og slukke dem, samt pudse og rengøre dem og hvad dertil hører. Samt at hermed skal sættes i forbindelse at forøge vægternes vagthold om natten på stadens gader; således at alle fire vægtere patrulje hele natten igennem. Det blev overdraget magistraten at afslutte accord med de fire ansatte vægtere om at disse, imod at erholde et årligt tilskud af indtil 30 Rdlr. Cour. Hver, skulle påtage sig tilsynet med lygterne og vagtholdet den hele nat og at staden i den hensigt vil være at inddele i 4 omtrent lige store distrikter til enhver af dem.”

Sønderborg har sikkert ligget i et indtil da ukendt festligt lys i juletiden 1851.

1857 anlagdes Sønderborg gasværk af en aktieselskab, værket overtoges 1881 af kommunen.