Det ældste gasværk ved slottet
Det tidligste gasværk ved Skovvej
Gasværket Skovvej

Det i 1857 privat oprettede gasværk havde efterhånden vanskeligt ved at klare det voksende forbrug og værket overgik i 1880 til kommunen. Det gamle værk viste sig at være helt utidssvarende og blev straks nedbrudt.

Et nyt værk blev derefter opført, rørledningerne blev istandsat og delvis fornyet, ligesom der blev anskaffet nye gaslygter til gadebeslysningen

Forbruget var imidlertid stadig stigende, og der måtte gentagne gange foretages nye udvidelser. Gasbeholder nr. 2 opførtes 1885, og i i 1903 og 1904 genemførtes nyes store udvidelser, men alligevel var det ikke nok til byens nu hastigt voksende befolkning. Man måtte nu overveje om man skulle udvide og ombygge det bestående gasværk, eller om man skulle tage springet og bygge et helt nyt værk. Man besluttede at opføre et nyt værk.

Det ny værk blev placeret øst for Ladegården, og for at lette tilførslen af af kul, blev der fra Als-banen lagt et spor herud. 

Man lærte tidligt i Sønderborg at de offentlige værker var et godt medium til inddrivning af indirekte skatter. Prisen på lys- og kogegas var 16 pf. pr. kubikmeter, til industribrug var den 13. pf.

Værket blev nedlagt i 1969.

 

Om gasværkssporet