Store Rådhusgade med brosten

Hverken ved dag eller nat var det rart at færdes på Sønderborgs gader, et forbud mod at husejerne lod deres spildevand løbe ud over fortovet blev ikke overholdt. 

Lille Rådhusgade blev nybrolagt i 1871 og forsynedes på begge sider med rendesten. 

Det var småt med penge i byens kasse, og andre meget nødvendige gadeanlæg blev udskudt indtil videre medmindre det kunne ske for Ponton-broens kasse.

I de følgende år en del gader brolagte og forsynet med rendesten.

Man begyndte så småt at tænke på kloakering. I perioden  1870-73 blev der anlagt en 240 m lang kloak fra Perlgade ned til sundet til erstatning for den stinkende rende, hvori alskens affald flød, der blev ligeledes anlagt en kloakledning bag Skt. Jørgens Hospital.