Da sygehuset den 30. september 1894 blev indviet, kunne det rumme 20 senge, men det viste sig snart, at det var for lidt. Der kunne inden for de givne rammer udvides med 5 sygesenge, og i 1895 opførtes en isoleringsbarak for smittefarlige patienter med pladstil 15 senge. 

Der var ingen fast overlæge, men de praktiserende læger behandlede selv deres patienter, hvad enten det gjaldt medicinsk behandling eller operative indgreb.

Omkring 1910 udvides hospitalet, så der nu er 76 sengepladser til voksne og 10 til børn.

I 1934 indgår hospitalet samarbejde med Statshospitalet og bliver til fødselshospital. Det virker som sådan til 1975, hvor det nedrives og området omdannes til park.

 

Se også Sønderborg Sygehus