Postmesteren skulle selv stå for udgifterne til postkontorets oprettelse og indretning samt de nødvendige kontormaterialer. Postkontoret blev indrettet i postmesterens private bolig og skiftede derfor lokalitet med de forskellige  postmestre. Fra 1750 havde brevpostkontoret til huse i postmester Deryers bolig i Slotsgade 6, men blev ved postmester Sutors overtagelse i 1773 flyttet til Sutors hus i Perlegade 16.

I årene 1767 til 1773 havde Sønderborg to postmestre og to postkontorer, i Slotsgade for brevposten, og i Perlgade for den agende post og personbefordringen. Da postmester Sutor i 1781 erhvervede huset i Perlegade 58, blev postkontoret, der nu havde administrationen af både brevposten, ageposten og befordringsvæsenet, flyttet hertil, og samtidigt blev her indrettet værtshus i bygningen. 

Posthuset befandt sig ved århundredeskiftet stadig i Perlegade 58. 

Under postmester J.J. Wernichs embedsperiode blev postkontoret flyttet. Postmesteren købte i 1819 huset i Perlegade 52, der i forhold til huset Perlegade 58 var en smule mere centralt placeret. Desuden anskaffede han huset i Havbogade 86, der foruden beboelse med plads til eventuelle rejsende, havde en rimelig stor stald samt plads til de forskellige vogne.

Den 7. december 1855 udnævnes kammerjunker Carl Christian Conrad v. Banner til postmester og sidder i embedet indtil krigshandlingerne i 1864.

Postkontoret blev ved hans tiltrædelse flyttet til hans private bolig på Rådhustorvet, der, hvor det nuværende posthus ligger placeret. Posthuset blev fuldstændigt ødelagt under bombardementet i 1864.

 

Læs også:

Posthuset 1864-1913

Posthuset 1913