Det "gamle" rådhus
Det "gamle" rådhus 1933. Bemærk, at det ny rådhus er under bygning bag det gamle

Genopbygningen 1865

1865 blev rådhuset genopbygget. Det kostede 25.366 Mk. Murerarbejdet udførtes af bygmester J.J. Rathgen for 18.850 Mk. Tårnet og balkonfacaden blev støbt i Carlshütte ved Rendsborg. Tårnuret leverede urmager M. Lemke i Frederiksstad for 1.500 Mk. Den store klokke i spiret støbte Stein & Meyland for 269 Mk. Dens vægt var 287 pund. Den gamle indskriftstavle, som mindede om Valdemars lov, forsvandt, og i stedet for indsattes en simpel tavle med årstallet1865. Den var brændt i ler på Rendbjerg teglværk. Over vinduerne blev anbragt to runde våbenmedailloner, hugget i sandsten i Sønderborg Byvåben og det slesvig-holstenske våben. Disse medailloner blev efter genforeningen erstattet med nye i bronze, det danske rigsvåben og det nye byvåben. Som bekendt antog byrådet i 1921 et nyt byvåben.

I den tid, rådhuset lå i ruiner og underombygningen af det nye, afholdtes byrådsmøderne i salen på 'Holstensk Hus'. Borgmester- og politikontoret var en tidlang i købmand Petersens hus.

Ombygningerne efter 1864 med al slags moderne pilleri og puds, forvanskede den gamle smukke stil, men alligevel kan man ikke nægte, at den lille bygning satte præg på bybilledet, og set fra Rådhustorvet og Perlegade var den ikke uden monumental virkning.

Indvielsen af rådhuset 1866

Indvielsen af rådhuset fandt sted den 22. marts 1866 på Kong Wilhlems fødselsdag. Indbydelsen til festligheden var undertegnet af borgmester W. Toosbuy, B. Stein, J.C. Jørgensen, C. Petersen og Günther-Hanssen.

Festen formede sig således: Kl. 6 indledede militæret med en reveille. Artilleribesætningen i brohovedet skød salut. Kl. 11 var militærgudstjeneste, til hvilken magistraten og borgerne var indbudte. Kl. 1 var der parade på slotspladsen, hvor bataillonskommandødren, major von Cranach, talte. Garnisonen bestod af Füselier-gataillonen af 7. Rhinske Infanteri-Regiment nr. 25 og fæstningsartilleri fra Magdeborg. Efter paraden samledes 70 embedsmænd og borgere med garnisonens officerer til en festmiddag i den nye rådhussal.

Under tomten af det gamle rådhus ligger svære fundamenter af granit, 1,40 meter brede. Det er uden tvivl resterne af det helt gamle rådhus fra middelalderen.

I omkring halvfjerde hundrede år er der blevet taget beslutning om byens ve og vel i den gamle bygning. Den har oplevet Sønderborgs gode og onde dag i krig og fred. Den manende indskrift: ”Med Lov skal Land bygges” har århundreder talt til Sønderborgs borgere. Nu hører dette stadshus byens historie til, men men byens gamle borgere vil mindes det med en vis vemod. Det er et gammelt stykke Sønderborg, som nu er forsvundet.

 

Se også:

Det ældste rådhus

Det ny rådhus