Sønderborg har haft tre rådhuse.

Det ældste blev ødelagt i 1864 og erstattet af et ny i 1866

I 1933 blev det erstattet af det nuværende

Det ældste rådhus

 I 1837 begyndte en modernisering af de offentlige bygninger, og rådhuset fik derfor en mere klassisk facade. Desværre kom denne facade kun til at stå i knap 30 år, for i 1864 faldt der bomber over Sønderborg. Preusserne sigtede bevidst mod rådhuset - byens vartegn. Og sammen med hele kvarteret rundt om, blev det delvist skudt i grus.

Det ses her på et stik fra 1864 inden det blev sønderskudt..

Rådhuset 1866-1933

I 1865 begyndte genopbygningen og man ønskede at gentage motiverne fra det oprindelige, middelalderlige rådhus. Det fik derfor igen takkede gavle og spir og opført i nygotisk stil. Ud over spir, fik det også ny klokke og støbejernsbalkon. Det nygotiske rådhus blev indviet på Kong Wilhelm 1. af Preussens fødselsdag i 1866.

Bag rådhuset ses det ny rådhus - 1933 - under opførelse,

Det ny rådhus

I slutningen af 1800-tallet blev rådhuset dog for lille, og i 1931 udskreves der en arkitektkonkurrence om opførelse af et helt nyt rådhus. Arkitekt Holger Mundt deltog i denne konkurrence med flere forslag og fik både 1. og 2. præmien.

Det nuværende rådhus fra 1933.

I 1983-85 udvidedes rådhuset med en stor tilbygning på den anden siden af Lille Rådhusgade.