Sønderborg har haft tre rådhuse.

Det ældste blev ødelagt i 1864 og erstattet af et ny i 1866

I 1933 blev det erstattet af det nuværende

Det ældste rådhus

Byens ældste rådhus stammer fra 1500 og fik enkelte ombygninger i 1837. 

Det ses her på et stik fra 1864 inden det blev sønderskudt..

Rådhuset 1866-1933

Efter ødelæggelserne i 1864 byggedes et nyt rådhus, der blev indviet i 1866.

Bag rådhuset ses det ny rådhus - 1933 - under opførelse,

Det ny rådhus

Det nuværende rådhus fra 1933.

I 1983-85 udvidedes rådhuset med en stor tilbygning på den anden siden af Lille Rådhusgade.