Sønderborg Sygehus (tidligere Statshospitalet i Sønderborg så Landshospitalet i Sønderborg, og i dag egentligt Sygehus Sønderjylland, Sønderborg). 

Det blev efter Genforeningen i 1920 åbnet i 1921 som et statsejet sygehus med en kirurgisk og en medicinsk afdeling. Det fik til huse i det tidligere tyske marinehospital som blev opført i 1908-11. Der er i årenes løb sket udvidelser af sygehuset, og i 1934 indgik staten og Sønderborg Amtsråd aftale om fællesdrift af Landshospitalet og Sønderborg Amtssygehus. Sygehuset fungerede derefter som centralsygehus for Sønderborg Amt, og flere specialer er efterhånden kommet til.

Navneforandringen til Landshospitalet(1959) kom sig af, at sindsygeanstalterne skulle have et 'pænere' navn. Valget faldt på Statshospital - Da der i Sønderborg allerede var et Statshospital, men med en helt anden funktion, blev det omdøbt til Landshospitalet.

I forbindelse med kommunalreformen i 1970 overførtes Landshospitalet fra statseje til Sønderborg Amtskommune. Det indgår i dag i Sygehus Sønderjylland (der desuden består af sygehusene i Haderslev, Aabenraa og Tønder), og er siden 2007 blevet drevet af Region Syddanmark.

Sønderborg Sygehus vil dog ikke lukke, det vil efter flytningen blive indrettet som et specialsygehus, der skal modtage visiterede akutte medicinske patienter og elektive ortopædkirurgiske patienter samt varetage ambulant kirurgisk aktivitetet. Sygehuset i Sønderborg skal fremover være specialsygehus og undersøge, behandle og pleje patienter fra hele Sønderjylland inden for særlige områder, bl.a. diabetes, KOL, kræft og kroniske hjertesygdomme – desuden hofte og knæoperationer samt øjenområdet. Ligeledes vil Kong Christian X's Gigthospital i Gråsten tidligst flytte til Sønderborg Sygehus i 2015.

I 2011 havde Sønderborg Sygehus i alt 17.520 indlæggelser, 150.383 ambulante besøg og 4.149 dagkirurgiske forløb. I 2013 er der ansat, hvad der svarer til ca. 1.400 fuldtidsbeskæftigede personer.

 

Se også Kongevejshospitalet