For at styrke det danske sindelag, besluttede dansksindede sig for at samle penge sammen til et forsamlingshus, der ikke bare skulle afspejle dansk kultur, men også sønderborgernes stolthed over at være netop danske.

Fra optegnelser ved man, at det tog ganske kort tid at indsamle store beløb til opførelsen af Sønderborghus. Allerede i september 1911 blev der på få timer indsamlet 10.000 mark. Sidst på året kunne man konkludere, at der var ialt 83.000 mark at gøre godt med, og så blev grunden købt af bryggeriejer Chr. Petersen i december 1911.

Professor Martin Nyrop blev arkitekten, der leverede planerne til det nye Sønderborghus. Martin Nyrop er som bekendt også arkitekten bag eksempelvis Københavns Rådhus og Københavns Hovedbanegård.

For at sætte datidens varme følelser for de danske i Sønderjylland yderligere i relief, skal det nævnes, at Martin Nyrop ikke tog betaling for sit arbejde på grundtegningerne til Sønderborghus.

Sønderborghus blev indviet den 2. Maj 1914, men kom kun til at virke som dansk samlingssted i 2 måneder. Ved udbruddet af 1. Verdenskrig, blev ca. 100 danske fange interneret på Sønderborghus. Senere blev det til lazaret. 

Efter genforeningen fortsatte det som forsamlingshus med selskabslokaler.

I dag virker Sønderborghus som medborgerhus.