Telefonnettet oprettes  - 1899

Omtrent med de Slesvig-Holstenske kredbaneplaners fremkomst udbredtes også telefonvæsenet. I 1883 oprettedes et lokal-telefonnet i Kiel, der i 1887 fik tilslutning til flensborg og Hamborg. Også Sønderborg fattedes der interesse fdor den nye kommunikationsmåde og dens betydning for samfærdslen. 

I 1892 var der rettet henvendelse fra byens Handelsforening til den Kejserlige Postforvaltning i Kiel om en forbindelse til Flensborg og Hamborg, uden dog nogen afgørelse blev truffet.

I midten af  1890'erne udstyredes de alsiske telegrafstationer med telefon og dannede dermed et lokalt, lukket net, der også stod til publikums rådighed.

Først i 1898 blev planerne om lokal-anlæg i Sønderborg med fjernforbindelse til Flensborg genoptaget. Det var især Handelsforeningens formand Peter Helmer og Rådmand H.H. Bladt, der gennem et underskrifts-indsamling skabte grundlaget for den garantisum på 1600 mark, der af Postforvaltningen var stillet krav om, og som gav grønt lys for gennemførelse af det ønskede projekt.

13. oktober 1899 blev anlægget taget i brug. Der var da 29 abonneneter i byen, 2 i Augustenborg, én på Langdeel og én i Dybbøl. Allerede året efter var der 70 abonnenter og i 1910 nåede man 400. I 1978 er der 9798 abonneneter under Sønderborg central.

Kilde: Sønderborg i 100 år

Den 1. januar 1920 overtog Den Internationale Kommission, C.I.S., administrationen af post-, telegraf- og telefonvæsnet i Sønderjylland og adskilte postvæsnet fra telegraf- og telefonvæsnet. Den 1. juni 1920 overdrog C.I.S. driften af telegraf- og telefonvæsnet til den danske stats telegrafvæsen, hvor det udgjorde det nyoprettede 4. Ingeniørdistrikt med hovedsæde i Aabenraa, som dog kort efter fik betegnelsen "Telegrafdistriktet for de sønderjydske Landsdele". Mens telegrafvæsnet i det øvrige Danmark alene varetog driften af telegrafnettet samt telefontrafikken mellem landdelene (Rigstelefonen) og til udlandet, hørte driften af det lokale og regionale telefonvæsen også under telegrafdistriktet i Sønderjylland, under tiden kaldet Statstelefonen, som pr. 1. januar 1921 overtog Haderslev Amts Jernbaners offentlige telefonnet. Den 1. juni 1927 blev post- og telegrafvæsnerne forenet under et generaldirektorat, hvor Sønderjylland sammen med Sydjylland frem til en linie nord for Varde og Vejle samt Fyn med omliggende øer udgjorde 2. Ingeniørdistrikt. I 1980 blev driften af statens telefonnet under P & T omlagt, så Sønderjylland nu blev varetaget af Teleregion 2, som omfattede Syd- og Sønderjylland samt Fyn under Telestyrelsen. Af Teleregion 2 blev det lokale telefonvæsen i Sønderjylland i 1986 omdannet til statsvirksomheden Tele Sønderjylland, mens landsdelsforbindelserne og udlandstrafikken overgik til det nyoprettede Statens Teletjeneste. Pr. 1. januar 1991 blev statsvirksomheden Tele Sønderjylland ændret til Tele Sønderjylland A/S, og Statens Teletjeneste til Telecom A/S, som begge var ejet 100 % af Tele Danmark A/S, hvorunder Tele Sønderjylland A/S blev videreført frem til 1996.

Telefonnumre

Under den manuelt betjente telefoncentral var numrene 2-4 cifrede.

I 1956/57 blev telefoncentralen automatiseret og man overgik til 5-cifrede numre. 

F.eks. Als Flødeis havde nummer 3160 - det blev til 2 31 60 og samtidig indførtes områdenummer. Sønderborg amt fik 044.

I Slutningen af 60'erne gik de øvrige telefonselskaber (JTAS, KTAS m.fl.) over til 6-cifrede numre. 

I Sønderjylland skete overgangen i 1971/72 ved at man flyttede det sidste ciffer i områdenummeret over til abonnements nummret. 

Als Flødeis fik på den måde nummer 42 31 60, og man kunne nu ringe inden for omådet - (04) direkte. 

Omkring 1986 blev det nu sådan, at man skulle dreje hele nummeret incl. områdenummer, også når der skulle ringes lokalt, Bliver vi ved Als Flødeis som eksempel blev det altså til: 04 42 31 60.

Den sidste ændring kom i maj 1989, da udgik 0 som første ciffer i områdenummeret for for Sønderjyllands vedkommende blev det udskiftet med 7. Det fulde nummer blev altså nu på 8 cifre, og man skulle nu ikke længere dreje områdenummer for at komme ud af landsdelen.