Skrædder

Født den 2. november 1886 i Potsdam - død den 9. november 1920 i Sønderborg. Han var gift med Anna Wittig fra Berlin.

Topff var politisk og fagllig aktiv i Sønderborg 1918-1920. Han gjorde tjeneste på Marinestationen fra 1915.

Den 6. november 1918 blev han formand eller præsident for Soldaterrådet i Sønderborg. Efter tre hektiske døgn blev han den 9. november presset til at nedlægge sit formandshverv.

Efter sin afgang som formand blev Topff ført til Schleswig og anklaget for højforrædderi, men frikendt. Den 6. marts flytede Topff tilbage til Sønderborg, hvor hustruen sluttede sig til ham den 26. maj 1919. De boede først i Hotel Skandinavien, Norderbrücke 2, herefter Hotel Seewarte i Norder Hafenstrasse 8 og til sidst i baggården til Perlstrasse 17. Topff  blev i maj/juni 1919 valgt til formand for USPD. Efter Topffs død flyttede Anna Topff tilbage til Berlin.