Dybbøl-stenen som tysk turistmål
Dybbløl-stenen, som den er beliggende i dag - midt i et beboelsesområde.

Paa Skraaningen af Dybbølbjærg ligger en stor Sten, Barsten. Der boede engang på Fyn en Jættekvinde, som ærgrede sig over de mange Kirker, derblev bygget rundt om i Landet. Fra den  høje Bakke hvor hun boede, kunde hun se over til Sundved. Dær fik hun en skøn Dag Øje paa en stor Bygning, som blev rejst på Broager Bjærg. Da der kom to Taarne paa den, troede hun først, det var en Borg, og det tog hun sig ikke saa nær Men en Formiddag lød der Klokkeklang derovre fra. Da tog Jættekvinden sit Strømpebaand og bandt en vældig Sten deri, som hun slyngede over mod Broager Kirke. Men Baandet brast, idet hun svang den vældige Sten, saa den kom ikke helt over, Stenen faldt ned paa Dybbøl Mark, og her ligger den endnu den Dag i Dag.

 

Dybbølstenen er en af Danmarks største sten. Den vejer nok mere end 200 tons. Men den har den endda været endnu større! Tidligere har der været flere forsøg på at sprænge den i mindre stykker. Nogle af disse stykker ligger stadig i nærheden. Der er knyttet mange sagn og historier til stenen, bl.a. at stenen tidligere var så stor, at man kunne vende med en vogn på den. Eller at 18 par kunne danse på den.