Dybbøl-stenen som tysk turistmål
Dybbløl-stenen, som den er beliggende i dag - midt i et beboelsesområde.

Om Dybbølstenen går der en række sagn, og de er stort set vandresagn allesammen, fordi de — i lighed med sagn om andre vandreblokke — går ud på, at en stor kæmpe må have kastet dem der. Her skal anføres nogle af disse sagn.

Dybbølstenen.

1.
I gamle dage boede der på Als en stor kæmpe, og folkene på Sundeved var hans fæstefolk. Men engang nægtede de at betale afgiften. Da kæmpen nu ville tugte dem og vade gennem Alssund, skød de med pile og sten efter ham, så han ikke kunne komme over. I sit raseri greb han en mægtig stor sten og kastede over efter dem, og det er den store sten, der ligger på Dybbøl Banke.
(Efter Chr. C. Lorenzen: Gamle og nye minder fra Sundeved, 1859)

2.
I gamle dage boede der en jættekvinde på Fyn. Hun kunne ikke lide alle de kirker, der blev bygget rundt i landet. Hun havde sin bolig på en høj bakke, hvorfra hun havde en vid udsigt over de omliggende øer og lande. På den tid blev Broager kirke opført. Fra sit fjerne opholdssted kunne jættekvinden følge byggeriet, men hun troede, det med sine to tårne drejede sig om en ridderborg. Da hun imidlertid en morgen hørte kirkeklokkeklang derovrefra, blev hun rasende, greb en stor kampesten, bandt den i sit strømpebånd og slyngede den efter kirken for at knuse den. Men strømpebåndet brast, og stenen faldt ned på Dybbøl Banke, hvor den ligger endnu. (Lorenzen, 1859)
3.
På Als boede i gammel tid en dame, der var velbefaren i trolddomskunster og dertil ikke alene var den rigeste og mægtigste, men også blev regnet for den skønneste, skønt hun var over hundrede år gammel. Men hun havde en sort sjæl og var en ondskabsfuld gammel kvinde. Da hendes elsker i hemmelighed forlod hende, blev hun så vred, at hun greb en stor sten og slyngede efter ham. Men den forfejlede sit mål og faldt ned på Dybbøl Banke. Nu slyngede hun en anden sten efter ham med sit strømpebånd, men strømpebåndet brast, og stenen faldt ned ved Tombøl i Felsted sogn.
(K. Miillenhoff: Sagen, Mårchen und Lieder der Herzugtilmer Schleswig-Holstein und Lauenburg, 1845, meddelt af kandidat Arndt)

At Barstenen tidligere har været meget større, end den er nu, foreligger der mange beretninger om. Chr. C. Lorenzen anfører, at den ifølge sagnet oprindelig var 60 alen i omfang og stak endnu 12 gange så dybt i jorden. — I Rask's »Morskabslæsning« fra 1839 fortælles, at man siden 1778 har sprængt flere tusind alen af denne granitblok til grund og støttestene. — I Evald Tang Kristensen: Danske sagn III angives med Cathrine Tychsen, Sottrup, som kilde, at stenen har været så stor, at en vogn kunne vende på den. — I samme værk fortæller lærerinde Frederikke Volf, Bramminge efterskole, at stenen er så stor, at 18 par kan danse på den, »og jeg har også været med til at danse på den«, føjer hun til.

Paa Skraaningen af Dybbølbjærg ligger en stor Sten, Barsten. Der boede engang på Fyn en Jættekvinde, som ærgrede sig over de mange Kirker, derblev bygget rundt om i Landet. Fra den  høje Bakke hvor hun boede, kunde hun se over til Sundved. Dær fik hun en skøn Dag Øje paa en stor Bygning, som blev rejst på Broager Bjærg. Da der kom to Taarne paa den, troede hun først, det var en Borg, og det tog hun sig ikke saa nær Men en Formiddag lød der Klokkeklang derovre fra. Da tog Jættekvinden sit Strømpebaand og bandt en vældig Sten deri, som hun slyngede over mod Broager Kirke. Men Baandet brast, idet hun svang den vældige Sten, saa den kom ikke helt over, Stenen faldt ned paa Dybbøl Mark, og her ligger den endnu den Dag i Dag.

Dybbølstenen er en af Danmarks største sten. Den vejer nok mere end 200 tons. Men den har den endda været endnu større! Tidligere har der været flere forsøg på at sprænge den i mindre stykker. Nogle af disse stykker ligger stadig i nærheden. Der er knyttet mange sagn og historier til stenen, bl.a. at stenen tidligere var så stor, at man kunne vende med en vogn på den. Eller at 18 par kunne danse på den.
Fra Udvalgte Sønderjyske fortællinger, 1919.