I 1666 den 27. november blev ved en ulykkelig ildebrand en hel gade i Sønderborg lagt i aske og en mængde indbyggere blev derved sat i stor armod.

Derved var det meget mærkværdigt, at netop i samme år den store brand i London indtraf, som ikke ødelagde mindre end 1300 huse, og sønderborgerne overvandt tildels skaden dermed, at de med god fortjeneste befragtede deres skibe med træ, sten og andet byggemateriel til England.

Gaden som brændte i 1666, var den nuværende Sct. Jørgensgade, som endnu af ældre folk i Sønderborg kaldes "e bræ'nd ga'"