I Året 1289 sad hertug Valdemar den Fjerdes Drost, Peter Hessel, fangen på Sønderborg Slot.

Ingemann nævner Nordborg Slot som Peder Hessels fængsel, hvor hans trofaste amme, Dorthe Fejekost, der af soldaterne blev betragtet som heks, fik adgang til hans celle. 

Det lykkedes hende at få drosen ud af fængslet; han forklædte sig og tog del i slaget ved Grønsund.

Hertugen kendte ham i slaget, men mente at s e hans ånd, der kom for at tage hævn og forskrækkedes meget. Men Peder Hessel vendte tilbage til sit fængsel og blev der, indtil hans fangetid var til ende.