Gamle Mattelene i Havbogade var synsk. Hun h avde sagt mange ting forud, og hvad hun sagde, skete kortere eller længere tid derefter. Hun havde set mange ligskarer forud eller hun forudsagde, at der ville komme ildebrand i den og den gade.

Men en aften kom hun ind til nabokonen og sagde: "Æ ka' se de brænne et slot, men æ ved it hvo' de æ." - Man lo tvivlende af Mattelene, men det viste sig, at hun havde ret. Få dage efter bærndte Koldinghud. Det var i året 1808

En anden gang påstod den gamle kone, at hun kunne se en strandvasker, der lå i vandkanten neden for Ladegården. - et par dage senere drev et lig i land på det af Mattelene nævnte sted.