Indgang til fængslet i Nordvesttårnet

Mange ældre folk kan endnu fortælle om Peter Sten, en berygtet forbryder. Han havde kun en »god« egenskab, idet han kun stjal fra den rige og gav den fattige. Efter mangfoldige tyverier og indbrud i Sønderborg og Omegn især på Kajnæs — blev han 1852 fanget og sat i fængsel på Sønderborg Slot. Men det var ikke muligt at holde ham lænket, han kunne stryge Håndjernet af, og tre Gange lykkedes det ham at bryde ud. Friheden var hver gang kun kort, han blev atter fanget. Fjerde gang lykkedes det ham igen at slippe ud, han tog sit tæppe med, og ude hos Elnef — et Landsted mellem Klinting og Lambjergindtægt — stjal han en båd. Tæppet benyttede han som sejl, og således lykkedes det ham at komme over til Langeland. Efter forskellige tyverier på Langeland blev han arresteret og sat i fængsel i Rudkøbing, og efter denne Tid har man ikke hørt noget om Peter Sten i Sønderborg.
(Meddelt af skibsmægler J. Hag, Sønderborg).
---
En ældre Mand, Mathiesen fra Hundslev, har fortalt, at han i 1852 lå som soldat på Sønderborg Slot og flere gange stod Vagt foran Peter Stens celle. Peter Sten skal flere gange have sagt til ham, at han med lethed og til enhver Tid kunne bryde ud, men han gjorde det ikke, for ikke at berede vagten ubehageligheder. Fængslet var i Nordvesttårnets nederste fangehul.

Fra "Fra Als og Sundeved", 1935