Forlægningen af den nuværende hovedvej A8 nord om Sønderborg skulle føre den gennemgående trafik uden om byens centrum og skabe en påkrævet aflastning af Kong Christian X's Bro, en klapbro for såvel godsbane- som vejtrafik, indviet i 1930.

Denne forlægning, som blev vedtaget ved lov i 1976, var det sidste større anlægsarbejde, påbegyndt i januar 1979, i en samlet udbygning af hovedvejsforbindelsen fra Nyborg til Tønder, idet færgeforbindelsen Bøjde-Fynshav blev indviet i 1967 og forlægningen syd om Nybøl Nor med Egernsundbroen blev åbnet i 1968. Strækningen indgår i den såkaldte sydlige fugleflugtslinie via Fyn og Langeland til Lolland.

Alssundbroen er et væsentlig led i denne forlægning, som fører over sundet ca. 2km NV for Sønderborg. Tilkørselsvejene er lagt, så de skåner landskabet mest muligt ikke mindst omkring Dybbøl Skanser. 

Linieføringen over Alssund, i umiddelbar nærhed af Sønderborg by, er udført i en klar og homogen form, der er underordnet det markante terræn på begge sider af fjorden.

Hendes Majestæt Dronning Ingrid indviede broen mandag den 19. Oktober 1981.

Vejdirektoratet havde lørdag den 17. og søndag den 18. oktober udlånt Alssundbroen til Sønderborg kommune til en brovandring, der gjorde det muligt for fodgængere at spadsere over broen og derfra nyde udsigten over Alssund.