Amtsbanegården 1998-1908
Viadukten under Rebslagergade
Det samme omtrent 2016
Kongevej. Sporene kan svagt anes mellem drengen i blåt og hunden.
Kongevej i dag.

Banen udgik fra amtsbanegården i nordlig retning langs Løngang. Herfra førtes den under Rebslagergade i en udgravning mod øst over Kaiser Wilhelm Allé/Kongevej omtrent ved Kongevej 12AB.

Herfra videre nord om Amtssygehuset/Kongevejshospitalet til Sundsmarkvej.

Jorden fra udgravningen blev anvendt til opfyldning af 'Andedammen' - arealet syd for stationen.