Den 9. august bragte en ubehagelig  nyhed for alle sønderborgere. I tilfælde af krig var det forudbestem af den tyske krigsledelse, at pontonbroen over Alssund skulle flyttes til Arnæs, hvor den skulle være med til at lette transporten over Slien.

Da garnisonen var draget i felten, havde broen ikke mere nogen større militær betydning, hvor den lå, og den 9. august om morgenen blev den så slæbt bort i tre dele af tre dampere. Der opstod nu vanskelige problemer med hensyn til, hvorledes forbindelsen med fastlandet kunne opretholdes. Persontrafikken klaredes dog ved hjælp af en motorbåd og nogle fiskerbåde, og godstrafikken blev afviklet ved hjælp af en improviseret tovfærge. 

Der blev imidlertid ikke brug for broen ved Arnæs, og godt tre måneder senere blev den derfor slæbt tilbage til sin gamle plads på Alssund.

I perioden uden bro, foregik al trafik over Alssund med båd, til stor gene for alle. Som anløbssted brugte man pontonbroens "endestationer".