Tuinnellsens placering
Tunnellen placering

Forabejder november 1926

Dybbøl-Posten

Mandag den 8. november

Anlæget af havnebanen

Tunnelen ved Jomfrustien er nu helt færdig. Det har væet et stort stykke arbejde, som har kostet ingeniørerne mange besværligheder. Man vil således erindre, at der sidste vinter skete et temmelilg stort skred på bakken, et skred, der var så voldsomt, at de tykke pæle knækkede som tændstikker. Men man har altså overvundet vanskelighederne, og den første del af det omfattende afbejde med anlægget af den nye havnebane er tilendebragt.

Tunnelen er 40-50 meter lang.

Dybbøl-Posten

Mandag den 15. november

Hvor det nye Sønderborg bliver til

Forarbejderne i anledning af den nye bro over Alssund skrider godt fremad. Ovre på Sundevedsiden er der i løbet af de sidste måneder sket store forandringer. Mægtige jordmasser har hobet sig op, man har gennemskåret brohovedskansen, og har anlagt en bred gade, som imidlertid har fremkaldt byrådets kritik. Man hævder, at gaden ikke er efter de tegninger, man har fået forelagt, og ønsker en regulering, idet svingene er for skarpe. En sådan regulering er allerede bleven vedtaget, og den vil - foreløbig i hvert fald - blive udført for byens regning. Om det så vil lykkes at få staten til at godtgøre en del af udgifterne, skal senere vise sig. Man skulle jo synes, at der var en vis rimelighed deri, når ingeniørerne har udført et arbejde, som ikke svarer til det, byen har godkendt.

På statsbaneterrænets sydlige del har man påbegyndt anlægget af brorampen, og som fornylig meddelt har man opført et stort stativ, en betonelevator, der skal tages i brug, når selv brobygningen påbegyndes.

Her på øsiden er der også sket store forandringer. I Nordhavnen er der i løbet af kort tid bleven opført en held del nye pakhuse, og foran kasernen har man foretaget betydelige udgravninger, således at det tidligere vagthus nu ligger helt frit. Det er meningen at dette senere, når arbejdet er fuldført, skal anvendes af havnevæsenet.

Læse også om:

 

Chr. X's Bro

Om broens indvielse