Amtsbanegården, der blev til busstation

Den 1. juli 1932 påbegyndte DSB de første ruter i Sønderjylland. Det var ruterne Sønderborg- Broager-Skelde og Sønderborg- Broager-Gråsten. Forud var gået en række forhandlinger med Sønderborg Amt. DSB havde længe haft et ønske om at nedlægge nogle urentable sidebaner i amtet (Vester Sottrup- Skelde og Padborg-Tørsbøl).
Amtet havde ved genforeningen i 1920 "arvet" de smalsporede amtsbaner på Als, som også var urentable og trængte til modernisering. Man havde lokalt et ønske om at bevare en af amtsbanernes strækninger (Sønderborg-Mommark Færge) og samtidig få den ombygget til normalspor. Kort fortalt gik DSB (eller måske rettere staten, der betalte 60% af udgiften til ombygningen) med til at ombygge strækningen mod at få tilladelser til det meste rutebilkørsel i Sønderborg Amt.

Kilde: DSB rutebiler

Klippebillet fra Sønderborg-Skelde/Gråsten-ruterne. Billetten er næppe fra ruternes begyndelse, men identisk med datidens klippebilletter. Alle informationer blev klippet med en hultang. Billetterne sad i en blok, og samtidig blev klippet en bagvedliggende kopi af billetten (en såkaldt stamme), der blev brugt som afregningsbilag.