Frederik den VIIs bro - pontonbroen - var udtjent og måtte vige for en mere tidssvarende  broforbindelse. Under forhandlingerne herom havde staten tilbudt for egen regning at etablere en færgeforbindelse over sundet, men byens repræsentanter holdt på, at en bro ville være den eneste tilfredsstillende løsning, og herom opnåedes sluttelig enighed.

Det blev til en jernbane- og vejbro, som ansloges at ville koste 2,8 mill. kroner, hvoraf staten ville dække de 60%, mens by og amt skulle skaffe resten.

Forbindelsen fra havnen til Jernbanegade måtte tages med i overvejelserne og krævede det store gadegennembrud, som på afgørende vis ændrede bybilledet.

Bygningen af broen blev påbegyndt i 1925 og kunne afsluttes i 1930. Broen blev indviet den 7. oktober 1930 og blev navngivet Kong Christian den Tiendes Bro.

Broen ved byggepladsen ved Sundgade.
Jævnstrømsmotoer 22HK
Tekniske data
Styrepult

Den oprindelige jævnstrømsmotor til hævning og sænkning af broen.

Kan ses på Industri-Historisk-Samling-Sønderborg