Den sidste postvogn krydser pontonbroen
Den sidste postvogn modtages ved rådhuset.

I 1901 fik Sønderborg forbindelse til den nord-slesvigske længdebane. Der var blevet lagt spor mellem Sønderborg og Tinglev. 

Posttrafikken pr. hestevogn kunne ophøre, og de sidste postvogne modtoges under meget festivitas ved broen og foran Rådhuset. 

I tiåret forud var der ved Bøffelkobbel forøvet ikke mindre end tre aldrig opklarede overfald på postvognen.

Bebyggelsen på Sundevedsiden er endnu ret spredt. En del blev bygget, da marinen kom til byen, men føst i nyere tid har byen bredt sig også på "den kristelige side", således kaldet, fordi den er landfast med det hellige land.

 Kilde:Sønderborgbileder fra en svunden tid

Mere om 'Den kristlige side'