Færgestedet lige neden for slottet

Oprindeligt blev færgefarten klaret med robåde, men fra omkring 1700 blev der indrettet et trækfærge.

Mellem de to anløbsbroer på Als og Sundeved blev der spændt et tov over det 300 m brede sund.

Trækfærgen blev trukket langs dette tov af tre stærke karle.

Hver gang et skib skulle sejle inde eller ud af havnen, måtte færgemanden slække tovet, for at skibet kunne passere.

Udsigt til Sønderborg fra Sundeved.
Trækfærgen er på vej over Alssund

Bertha Hahn skriver i "Minder fra Sønderborg og Als, 1850-1870"

Forbindelsen med fastlandet skete ved hjælp af en færge i nærheden af slottet. De vejfarende råbte efter den, hvis den lå på den modsatte side, og den kom da langsomt og besindigt, dersom den da ikke ventede på at få en vogn med, der øjnedes i det fjerne. 

Ved slæbestedet løftedes bommen fra, og heste, vogne, køer, fodgængere ind- og udskibedes i et meget jævnt tempo.

Hvor var det en underlig fornemmelse, når man selv var med, og hestene gik ud på færgen, der sænkede sig under vægten og rumlede hult under vognen.

Navnlig når det var på hjemvejen fra et besøg på Sundeved, og lysene fra byen skinnede mod det mørke vand, medens færgekarlene med fremadbøjet overkrop halde tungt i trossen, og deres træsko lød dumpt, når det gik fremad ilsomt trampende, når de løb tilbage for at atter at gribe i fat trossen, - frem og tilbage -  til den korte overfart var endt, og hestene rystede sig velbehageligt, når der atter følte den faste jord under sig.