I 1925 fik Kamgarnsspinderiet sit eget spor. Det gik fra Sundsmarksvej og mellem Ringgade og Blomstergade. 

Krydsede Parkgade mellem nr. 20 og 22, hvor 'hullet' stadig kan ses.

På et matrikelkort kan man især nemt følge banes forløb bag Blomstergade og videre over Søndre Landevej.

På matriklerne ved Ørstedsgade er der stadig et 'indhug' fra banen.

Det har desværre ikke pt været muligt at finde billeder fra fabrikssporet - kan nogen hjælpe?

Sporet, der var smalspsoret, blev formentlig nedlagt sammen med Amtsbanen i 1933.