Sporene i Sønderborg omlægges.

Med nedlæggelsen af den smalsporede Amtsbane og oprettelsen af Mommark-banen ændredes forløbet fra banegården til Sundsmarkvej.

Hidtil havde sporet ligget langs Løngang og ført under Rebslagergade. Herfra videre over Kongevej og Bag Amtssygehuset og ud til Sundsmarksvej.

Banen blev nu ført gennem en viadukt under krydset Kongevej/Hilmar Finsensgade og frem til Goethesgade og videre til Sundmarkvej, hvor den løb sammen med det gamle amtsbanespor kort før Ringgade.

Banen blev helt fra starten af betjent af motorvogne. Kun under besættelsen 1940-45 blev kørslen udført af damplokomotiver. Efter krigen blev damplokomotivet atter afløst af motorvogne.

26. maj 1962 kørte toget den sidste tur, og trafikken blev overtaget af rutebiler.

 

Se også Jernbanegade

Toget på vej gennem Jernbanegade
Det første motortog afgår til Mommark
15. juni 1933
Mommark-banens forløb fra Statsbanegården over broen og gennem byen.