Stationsvej 29, Sundsmark. Poststemplet 12.12.1904.

Damen til venstre for pigen med cyklen er antagelig Anne Helene Frost, ejer af huset. Til venstre for hende hendes mand, Christian Peter Jensen Frost.

Stationsvej 29, Sundsmark. Sundsmark Station. Opført i 1902 af Christian Peter Jensen Frost og hans kone, Anne Helene, født Clausen, med bolig, gæstgiveri og købmandsforretning. Grunden var en parcel udstykket fra Frosts gård, Stationsvej 30 og 32. Skødet blev tinglyst den 5. juli 1902 og ejendommen var Anne Helene Frosts særeje. Efter Christian Peter Jensen Frosts død i 1924 blev ejendommen arvet af deres børn og derefter overdraget til den yngste søn, uddeler Peter Frost i Katry ved Fynshav. Han fik skøde tinglyst på ejendommen den 5.9.1925. Han tog ikke bopæl i ejendommen. I 1943 solgte han ejendommen til købmand P. Espensen der i 1947 solgte den til købmand Karl Bredahl. Billedet er antagelig fra perioden 1910 - 1915.

Stationsvej 29, Sundsmark. Sundsmark Station. Ca. 1916. Fra venstre på billedet: Hunden Prins. Pigen ved siden af er antagelig Dora Frost, datter af sønnen, Jens Frost, i Bjørnemose i Ulkebøl, Christian Peter Jensen Frost, til højre for ham, barnebarnet, Anni Carstensen, datter af datteren Doris gift med Hans Christian Carstensen, værtshusholder i Sønderborg. Bagved Anni, antagelig Doras mor, Kirstine Marie, født Thomsen, Foran døren datteren, Anne Helene Frost, der drev købmandsforretningen, til højre for hende, søsteren, Doris, gift med Hans Chr. Carstensen. Foran de 2 søstre deres mor, Anne Helene Frost, født Clausen. Til højre for hende datteren, Anne Cathrine Frost, der drev gæstgiveriet. Døtrene Anne Helene og Anne Cathrine var ugifte.

Stationsvej 29, Sundsmark. Sundsmark Station. 1915 - 1920. Fra venstre på billedet Christian Peter Jensen Frost. I døråbningen hans kone, Anne Helene, født Clausen. Til højre for hende deres datter, Anne Helene Frost, og dennes veninde, Frederikke Hansen, og yderst til højre deres datter, Anne Cathrine Frost. Bemærk at de havde telefon.

 

Tak til Bodil Madsen, Vordingborg

I forbindelse med den intensiverede toggang i årene op til første verdenskrig opstod der, selv ved mindre forsinkelser, behov for krydsforlægninger til stationerne mellem Sønderborg og Vollerup. Da de imidlertid ikke var udstyret med omløbsspor, besluttede kredsbanekommissionen i 1914 at forlænge læssesporet på Sundsmark station til et 100 m omløbsspor, et arbejde, der var tilendebragt i foråret 1915.