1941

16. april

Skoleåret begynder efter lukning på grund af brændselsmangel.

14. oktober

Reimers-Skolen rømmes for at give plads til skarlagensfeberpatienter.

1942

12. januar

Reimers-Skolen tilbagegives skolevæsenet.

24. april

Den nyoprettede hjælpeklasse på Ahlmann-Skolen begynder arbejdet med H. Nygaard som leder. 

5. maj

Skoleinspektør Gerald bydes velkommen ved morgensangen på Ahlmann-Skolen.

15. maj

Fridag i anledning af Christian X's 30 års regeringsjubilæum.

1943

13. maj

Luftalarmøvelse på Ahlmann-skolen.

19. maj

Luftalarm kl. 13.15 - 14-17 (Flensborg og Kiel bombarderes).

1944

28. februar

Lærerne Boye, Borgaa og Michelsen arresteret af Gestapo.

18. april

Undervisningen suspenderet, forretninger og virksomheder lykket i anledning af, at en tysk minestryger den foregående dag havde afyret et granat mod Chr. X's Bro, hvorved en mand dræbtes og 2 kvinder såredes.

12. juni

Mindehøjtideligheder på byens danske skoler for lærer H. Boye, der natten forud var blevet henrettet af tyskerne.

17. juni

Lærer Lampe bortrejst med ukendt adresse efter gentagne forhør hos Gestapo.

25. august

Længste flyvervarsel, fra kl. 10½ til kl. 15¼.

16. september

Partiel trafikstrejke. En del af eleverne udebliver fra skole.

18. september

Alm. arbejdsstandsning. Eleverne hjesende kl. 10¾ på grund af situationens alvor. (militærpatruljer i gaderne).

6. november

Lærerne M. Mortensen og E. Nielsen bortrejst for kortere tid med ukendt adresse.

13. december

Skolerne lukkes (brændselsmangel).

1945

8. januar

Sct. Jørgens Skole genåbnes for undervisning af de ældste elever fra de kommunale skoler samt fra den i juleferien beslaglagte Statsskole.

22. januar

Ahlmann-Skolen genåbnes. Statsskolen får overladt 9 lokaler.

26. februar

Ahlmann-Skolen, Reimers-Skolen og Hertug Frederiks-Skolen lukket på grund af brændselsmangel. Undervisningen fortsættes med stærkt nedskåret timetal på Sct. Jørgens Skole.

12. marts

Ahlmann-Skolen beslaglægges af tyskerne.

4. april

Det nye skoleår begyndre. Dansksprogede klasser på Sct. Jørgens Skole, tysksprogede på Reimers-Skolen.

6. april

Sct. Jørgens Skole beslaglægges til tyske flygtninge. Eleverne hjemsendes på ubestem tid.

13. april

Undervisningen genoptages efter kriseplan i følgende lokaler:

Reimers-Skolen(1.-4. klasse)

Politigården (Statsskolen + dansksprogede skolers 5. - I mellem)

Vandrerhjemmet (II mellem - realklassen)

Menighedshuset (tysksprogede klasser)

Strandpavillonen, "Falkereden", Kamgarnsspinderiet (Sct. Jørgens Skoles ældste klasse)

5. maj

Alle mødte elever hjemsendes. Almindelig fridag.

Lærerne Michelsen og Lampe vender tilbage fra Sverige som tjenstgørende i den danske brigade.

7. maj

Politigården rømmes af skolerne. Eleverne hjemsendes

8. maj

V-dag. Skolefridag. Englænderne med tanks og motoriseret artilleri rykker ind i byen

17. maj

4. frihedskæmpere dræbt af tyskerne og begravet på skydebanen, begraves på kirkegården. Skolerne fri kl. 13.

28. maj

De 10 klasser fra politigården (5.-6. årgang) genoptager arbejdet i frimurerlogen.

13. august

Sommerferien forlænget på ubestemt tid. SCt. Jørgens Skole og Reimers-Skolen under reparation. Ahlmann-Skolen belagt med tyske flygtninge.

3. september

Den gule skole tages atter i brug af børnene fra 6. og 7. årgang.

10. september

Sct. Jørgens Skole genåbnes for undervisning af 8.-10. årgang. Begge skoler var forinden blevet grundigt og smukt istandsatte.

1. oktober

Den danske skoles 25 års jubilæum fejres på festlig vis.

15. oktober

Undervisningen genoptages på den rømmede og smukt istandsatte Ahlmann-Skole.

Mange elever fra den tysksprogede skole var i tiden efter kapitulationen anmeldt til dansksproget undervisning og fordeltes nu i de to danske skolers klasser.

1946

21. januar

Tyske særklasser begynder undervisningen i ejendommen Ringriderverj 13 med 165 elever.

1. april

Den tidligere Hertug Frederiks Skole sammenlægges med Reimers-Skolen (den gule skole) til en dansk kommuneskole, der får navnet Reimers-Skolen.

15. juli

De tysksprogede skoleafdelinger ophæves ved lov.

- - - 

Fra "SØNDERBORG KOMMUNALE SKOLEVÆSEN"

Oversigt 1941-1945