I den danske skoleafdeling var vanskelighederne endnu ikke overvundet i sommeren 1945. Ahlmann-Skolen var stadig beglagt med flygtninge og de andre skoler under reparation, men i september kunne de større klasser begynde undervisningen i Reimers-Skolen og Sct. Jørgens Skole. Fødselsdagen i oktober fejredes ved en storstilet fest som et 25 års jubilæum for den danske skole i Sønderborg, og kort efter kunne også Ahlmann-Skolen tages i brug. Mange af eleverne i den tyske afdeling var ommeldt til den danske skole og forteltes i klasserne, som derved blev overfyldt. Herzog Friedrich-Schule blev omsider også rømmet og istandsat , og i april 1946 blev den lagt sammen med den "gule" skole til et selvstændigt skolekompleks med navnet Reimers-Skolen, således, at byen nu havde tre danske skoler og senere en tysk privat-skole. Endnu i februar 1947 måtte man gennemføre en delvis lukninng på grund af brændstofmangel.Kun Ahlmann-Skolen holdtes åben, og kun afgangsklasserne fik fuldt timetal. Mange af de elever, der udskreves i 1947, havde i hele deres skoletid ikke haft et normalt skoleår. Det følgende skoleår blev det første normale i en lang årerække

 

Kilde: Sønderborg bys historie II.