Håndværkerskolen i Sønderborg er et resultat af et lokalt initiativ, bl.a. Håndværker- og Industriforeningen. I 1930'erne var der kun 3 danske håndværkerskoler, og set fra Sønderborg lå den nærmeste i Ollerup på Fyn. Mange sønderjyder videreuddannedes derfor i Flensborg, og dette ønskede man fra dansk side at modvirke efter 1933. 

Håndværkerskolen på Søndre Landevej var færdigbygget i 1939 og havde plads til ca. 75 elever indenfor bygningsfagene, elinstallation og frisørfaget. De første år var der ikke undervisning hele året, og for at hjælpe den betrængte økonomi gav Håndværkerskolen plads for Beslagskolen fra Gråsten Landbrugsskole og gennemførte desuden husholdningskurser. 

I 1949 oprettedes en sømandsskole, som fik til huse her i 10 år.

Alle disse – og mange andre af byens skoleinitiativer – blev gennemført af den energiske skolekonsulent Toftdahl Møller, som var blevet sendt til Sønderborg i 1939 for at løse op for de problemer af grænsepolitiske og personalemæssige art, som var opstået omkring Håndværkerskolen.

Men selv Toftdahl Møller ville ikke have forestillet sig den eksplosionsagtige udvikling, der er sket for Håndværkerskolen i løbet af 1960'erne og -70'erne.

Efter en udvidelse af den eksisterende plads i 1968 opførtes omkring 1970 afdelingen på Skovvej for de videregående uddannelser. Loven om EFG-uddannelser gav et vældigt pres på Håndværkskolen og først med ombygningen af Sønderborg Kamgarns tidligere fabrik løstes lokaleproblemerne.

Kilde: Sønderborg i 100 år