I begyndelse af 60'erne skulle det atter vise sig, at behovet for en skole i yderområdet var påkrævet.

Skolens historie i korte træk.

1965 De første elever overflyttes fra Reimers-Skolen og tager skolen i brug.

1965/66 K.Th. Jensen er inspektør på både Reimers-Skolen og Kløvermark-Skolen.

1967 De sidste - næsten - overflyttes fra Reimers-Skolen og Reimers-Skolen ophører som selvstændig skole.

K.Th.Jensen fortsætter som inspektør til  sommer 1969.

1. oktober 1969 ansættes Ernst Weng som inspektør og virker som sådan frem til skolen nedlægges.

1971 De sidste lokaler står færdige og skolen indvies.

1988 Kløvermark-Skolen nedlægges som folkeskole.

 

Kløvermark-Skolen  - sådan startede den

Kløvermark-Skolen er fra 1. august 1967 opstået som en ny selvstændig skole, og Reimers-Skolen er forsvundet. Læser man i de gamle beretninger om Reimers-Skolens fortid både før og efter 1920 ledes man igennem karakteristiske træk af vor bys og landsdels historie, og det er fuldt forståeligt, om der rundt omkring sidder borgere, der med vemod konstatere, at den gamle veltjente skole nu vil blive et minde – i stedet for liv.

Men også skolen må følge, det ubønhørlige krav om udvikling i takt med samfundets ændringer, og med Kløvermark-Skolen vil Sønderborg få endnu en moderne skole med gode muligheder for at give en tidssvarende undervisning.

Det er nu 2 år siden, at de første elever og lærere flyttede til de nye lokaler, og lærerne har siden måttet splitte sig med undervisning både her og der til absolut størst glæde for taxachaufførerne, der har foretaget overflytningen.

Nu gælder det så hurtigst muligt at få skolen bygget helt færdig. Det man oprindelig regnede med, er ikke gået i opfyldelse, nemlig at denne skole kunne aflaste de øvrige skoler. Man havde vel håbet på, at man kunne lade Kløvermark-Skolens distrikt gå ind i den nordlige bydel for dér at tage sin part af de mange børn, der flytter ind i det ny montagebyggeri. Men sådan er det ikke gået. Ved inddeling af bårn til 1. klasserne får man de 4 klasser fyldt op med børn fra det egentlige distrikt, og alle børn fra nybyggeriet i den nordlige bydel må henvises til Sct. Jørgens Skole, der i år opretter tre 1. klasser og som fremtidigt uden tvivl må gøres 4-sporet.

Hvis ikke skolevæsenet havde en smule reserve i den gamle Reimers-Skole, ville vi hurtigt løbe ind i den virkelige krise.

Uddrag af ”Beretning over skoleåret 1966/67”

 

Hans Flintholm Hansen