Direktor Geheimrat Ernst Brunn

Folkeskolen i Sønderborg var efter 1864 delt i fire drenge- og fire pigeklasser, alle anbragt i gamle bygninger i Caroline Amalie-Skolen og Wilhelmineskolen. Snart tilføjedes Hertug Friedrich-Skolen på Løkken, og i 1907 indviedes en ny, moderne drengeskole ved Kaiser Wilhelms Allé, den nuværende Ahlmann-Skole. Til skolevæsenet var desuden fra 1869 føjet en realskole.

Befolkningstilvæksten efter 1907 forstærkede ønsket om at kunne føje en højere skolen til det lokale skolevæsen. Især fremsatte marinestationens officerer krav om, at deres sønner fik mulighed for at tage studentereksamen i byen. Sønderborg by og amt gik med til at dele merudgifterne ved driften, men også lokaleforholdene måtte ordnes. Realskolen ved Kirkeallé var for lille. Man valgte at placere den nye Oberrealschule ved siden af den nye drengeskole fra 1907, idet man ved at lade de to skoler være fælles om gymnastiksalen kunne spare en del. Som arkitekter valgtes Jørgensen og Bachmann, Berlin, der begge stammede fra Slesvig-Holsten, og bygningen, der lagde på hjørnegrunden mellem Kaiser Wilhelm Allé og den senere Ringridervej, kom i alt til at koste 297.506 mark. Den kunne indvies den 1. april 1911.

Den gamle realskoles leder siden 1902, rektor Brunn, overtog den nye skole, som han ledede med strenghed, men også med stor dygtighed. Man havde påbegyndt gymnasieundervisning, så snart der var taget beslutning om skolens oprettelse, og da byggeriet var trukket ud, betød det, at de første studenter var blevet færdige året før, og allerede i åbningsåret 1911 havde skolen 232 elever. I 1920 blev den dansk statsskole med rektor J. M. Hertz som leder.

Kilde: Sønderborg i 100 år