Reimers-Skolen er opført i 1869-70 som privatskole, men overtages i 1879 af kommunen som 'Höhere Bürgerschule'.

Ved marinestationens bygning kommer der en stor tilgang af elever og skolen ophøjes til Kgl. Real Schule.

I 1920 blev de to skoler slået sammen under fælles navn Hertug Frederik-Skolen.

I 1940 ændres navnet til Herzog Friedrich-Schule.

Efter 1945 ændres det så til Reimers-Skolen.

I sidste halvdel af 1960'erne nedlagdes Reimers-Skolen som selvstændig skole og blev lagt under Sct. Jørgens Skole, der havde hårdt brug for pladsen.

Historien bag ændringen fra Hertug Fredrik-Skolen til Herzog Friedrich-Schule

Overlærer (inspektør) Callesen ønskede, at den tyske skoleafdeling skulle være fuldt ud loyal, men han kunne ikke altid holde de aggressive kræfter tilbage. Betegnende er flagaffæren i 1940. Ved Hertug Fredrik-Skolen stod der en flagstang, hvor man flagede med Dannebrog som ved kommunens andre bygninger, dog ikke på afstemningsdagen. Den 14. juni 1940 ønskede nogle af lærerne og skolenævnet formand, a der skulle flages med hagekorsflaget i anledning af Paris' fald. Callesen nægtede både at hejse flaget og afholde lærermøde i den anledning, men gik modstræbende med til, at børnene måtte gå hjem kl. 13. De omtalte aktivister holdt nogle af børnene tilbage ved flagstangen og hejste hagekorsflaget under afsyngelse af ”Deutschland, Deutschland über alles”, medens Callesen og andre loyale lærere holdt sig inde og undlod at deltage i demonstrationen. 

Da flagstangen skulle fjernes på grund af planeringen af pladsen under skolens ombygning, undlod man at rejse den igen, hvorved affærer ad den art blev undgået. Samme år anmodede det tyske skolenævn, der var oprettet efter ændringen af den sønderjyske skolelov i 1939, om, at skolens navn blev fortysket til Herzog Friedrich-Schule. Skolekommissionen gik med til det, men vedtog samtidig, at den lige overfor liggende ”gule” skole skulle hedde Reimers-Skolen, efter den kendte nationale fører. 

Sønderborg bys historie II