Skoleforholdene i centrum var efter hånden ret kaotiske og i 1937 kunne man så indvie en ny og moderne skole.

Den kom desuden i en årrække til at tjene som skole for elever fra 'den anden side'.

I slutningen af 60'erne blev pladsforholdene for trange, og da Reimers-Skolen i forbindelse med Kløvermark-Skolens bygning blev nedlagt, overtog Sct. Jørgens Skole bygningen.

Trykket lettede noget, da Dybbøl-Skolen i 1972 blev bygget. Elevtallet svandt yderligere året efter med bygningen af Humlehøj-Skolen.

Skolen lukkede som folkeskole i 1978